Ата-аналарға

ТОО "Сана Бала". МДББМ "Академия"

Заңды және нақты мекен жайы

100 000, 7үй, Сарыарқа районы, Шығанақ көшесі. БИН 110 840 018 330

ИИК KZ199805KZT22031406 "Евразия банкі" БИК EURIKZKA

М.а директоры

Койлыбаева М.К